Home

WAT BIEDEN WIJ

WIJ

JOHNNY BROUNS

 

ANKH HEALING

SOUND HEALING

HANDPAN: BASISLESSEN

DRUMCIRKELS

DJEMBE LESSEN
INGRID PENDERS

 

SOUL AWAKENING CEREMONIES

CURSUS BASIS SJAMANISME

OPLEIDING  SJAMANISTISCH HEALER

SJAMANISTISCHE TRANCEREIZEN

SOUL THERAPY

SJAMANISTISCHE HEALING


Centrum voor sjamanisme

De Rode Nijlvaraan is een klein, bescheiden centrum. Een intieme en sacrale plek waar je onderwijs kan ontvangen over Siberisch Sjamanisme. Ons doel is om op een veilige plek te verbinden met elkaar en jou te leren met de spirits te communiceren, te helen en het bewustzijn te verruimen. Tevens werken we samen met talentvolle geïnspireerde mensen, wiens kennis ook andere Sjamanistische tradities behelst en die beslist een aanvulling zijn op jouw sjamanistische pad. Ontdek het op deze site.

De Rode Nijlvaraan - centrum voor sjamanisme

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

siberische sjamanistisch healer

JAARTRAJECT
SIBERISCH SJAMANISTISCH HEALER

basiscursus sjamanisme

BASISCURSUS
SJAMANISME

sjamanisme opleiding

SJAMANISTISCHE EVENTS

OVER ONS

INGRID PENDERS


De heilige cirkel...we maken deel uit van vele cirkels, de cirkel van leven en dood, de cirkel van de seizoenen, de cirkel van de planeten.

In een cirkel staan geeft je doel, duiding, kracht, maar bovenal verbinding. En dat is magisch.

Samen terug compleet worden, dat is mijn intentie op het pad van Sjamanisme.

Klank is de ultieme aard en grondslag van alle werkelijkheid. Ook materie is een trilling met een bepaalde harmonieuze frequentie. Lichamen zijn in feite levende symfonieën. Via het werken met klanken en intenties (die ook frequenties zijn) probeer ik jullie symfonie terug in de juiste stemming te brengen, jullie energetisch lichaam weer in balans.


JOHNNY BROUNS 

ONZE VRIENDEN

Weet je dat de Rode Nijlvaraan ook vele vrienden heeft?

Allemaal toffe mensen met hun eigen kwaliteiten en begaafdheid. Ze doen wat ze doen met passie en kwaliteit.

Je kan bij hun terecht voor Truffelceremonies, lichaams en zielswerk, Munay-ki en healing, loopbaanbegeleiding, transformatieve lichaamsbehandelingen, krachtvoorwerpen, leuke workshops met kinderen, natuurbeleving, wandelcoaching, Reiki, zweethutten en bouwen van ceremoniële drums.


Check it out hier beneden!

LONNEKE VAN DER
MEIJDEN


"There is geometry in the humming of the strings, there is music in the spacing of the spheres." PythagorasSONJA JANSEN

“If roses tried to be sunflowers, they would lose their beauty; and if sunflowers tried to be roses, they would lose their strength.” Matshona Dhliwayo

EVI THYS 


“There is more wisdom in your body than in your. deepest philosophy.” Friedrich Nietsche


ANOUCK BROUWERS


"Magic is a gift not all can see, but for those who can, blessed are we." unknown


TINE NEYENS

"The secret of change

is to focus all of your energy,

not on fighting the old,
but on building the new" Socrates


"Is freedom anything

else than the right

to live as we wish.

Nothing else." Epictetus

ASENA

ANNE CEYSSENS

"Weeds are flowers too,

once you get

to know them"  AA. Milne


GEERT BONHOMME


"Every crisis contains within

the seeds

for transformation

and growth"  Jodie Gaile

BERNARD CRIJNS

‘Al ben je woordloos, de aarde zingt een lied, haar klanken geven leven, hoop, vreugde'

'Het lied klinkt pas als het binnenstroomt in harten’ Cis Peeters

GALERIJZweethut Geert

Krachtvoorwerp 

Krachtvoorwerp 

Ingrid - Ukhamsar

Sjamanen drum

Altaar - medicijnwiel

HET NEO SIBERISCH SJAMANISME IN DE RODE NIJLVARAAN

De meeste kennis heb ik verworven via mijn sjamaan Mykam. In dreaming heb ik een bijzondere relatie met Mongolië alsook met mindfulness en Siberisch en kern sjamanisme in het algemeen. Dus is een kruisbestiuiving hier en daar wel mogelijk in de lessen die ik breng.
Een drietal jaar voordat ik het Siberisch sjamanisme leerde kennen kreeg ik een visioen. Ik was een week te vroeg naar een cursus tarot gegaan die ik wilde volgen, en kreeg daardoor de kans om deel te nemen aan een bijzondere soundhealing. Tijdens deze healing kreeg ik een visioen: een connectie met de Mongoolse sjamaan (Mykam). Het werd me duidelijk gemaakt wat zijn functie was en later leerde ik zijn naam kennen. We zaten samen op een heuvel te kijken naar de Steppe. Ik wist helemaal niets van Mongolië, niets van hoe mensen daar uitzien, en dat dit land woestijnachtig is. Maar alles wat ik te zien kreeg in het visioen klopte! Mijn kam (sjamaan) nam me mee op een paard en we reden door de steppe op een duizelingwekkende snelle manier. Op het paard voelde het alsof ik zweefde. De kracht die ik toen voelde kan ik nooit vergeten! Een aantal jaar later kocht ik een boek van een Mongoolse sjamaan en de titel was Windhorse. Door dit boek werd alles duidelijk. De sjamaan in mijn visioen was mijn Udha Spirit. Hij had mij uitgezocht om verloren gegane kennis (zijn shaman lineage ) te mogen doorgeven. De snelheid van hoe de Rode Nijlvaraan is ontstaan kan volgens mij dan ook maar enkel door de samenwerking met mijn Udha spirit Mykam Ukhamsar zijn.

Ik kan aan mijn kam alleen meer dankbaarheid tonen door in overgave te blijven en nederig te zijn dat hij mij gekozen heeft zijn lineage voort te zetten.

Amien.

SHAMANIC TEACHER & HEALER
INGRID UKHAMSAR

HET SIBERISCH SJAMANISME

EN DE ALTAI

DE SJAMAAN

Mannelijk : sjamaan, vrouwelijk : sjamanka, is een soort priester, of ziender ie in zijn of haar gemeenschap de communicatie met de geestenwereld verzekert en magie aanwendt om zieken te genezen, voorspellingnen te doen om gebeurtenissen onder controle (balans) te brengen. De methode die daarvoor gebruikt wordt is het opwekken van een toestand van trance of andere bewustzijnsverandering. Hoewel er diverse lokale verschillen zijn, treedt men gewoonlijk op als bemiddelaar tussen de geesten van overleden voorouders en leden van de gemeenschap. Een verwant begrip is medicijnman, die een vergelijkbare functie heeft bij de oorspronkelijke (Indiaanse) volkeren van Noord America.

Het voornaamste verschil tussen sjamanen uit Siberië en medicijnmannen en -vrouwen bij de Amerikaans-Indiaanse volkeren uit Noord-Amerika is dat de eersten in direct contact treden met de geestenwereld door een extatische vorm van aan te nemen, terwijl de tweede groep (soms) op indirecte wijze de geestenwereld benadert middels bepaalde ceremoniën en rituelen.


Betekenis van het woord Sjamaan : hij die weet.


Antropologen en etnologen beschrijven vormen van sjamanisme die overal verschillend kunnen zijn en soms samenvallen met andere functies, zoals stamhoofd. Er werden (en worden) nog andere termen gebruikt voor de beoefenaar van sjamanisme, zoals priester, ritueel-specialist, heler, medium, orakel, kruidendokter, heks of tovenaar.

Bij de Jakoeten werd de sjamaan beschouwd als de knecht van de geesten. Zowel mannen als vrouwen konden sjamaan worden, maar vrouwen werden beschouwd als machtiger. Zenuwaandoeningen werden beschouwd als een teken dat iemand was verkozen door de geesten. Sjamanen hadden bij de Jakoeten als belangrijkste taken de genezing van zieke mensen en het voorkomen van rampen. Ook diende de sjamaan als waarzegger of smid. Smeden werden gerelateerd aan de sjamanen en behandelden ook ziekten en konden ook profetische voorspellingen doen of advies geven. De smid werd ook toegedicht macht te hebben over de geesten, omdat gedacht werd dat geesten bang waren voor het geluid van ijzen. Rond 1820 waren bijna alle Jakoeten bekeerd tot het Russisch orthodoxe geloof, maar dit geloof werd en wordt vaak vermengd met oude sjamanistische gewoontes.

In Siberië zijn er vele verschillende tradities in het Sjamanisme. Het is dan ook een enorm groot gebied. Het NE0-SJAMANISME dat uitgedragen wordt in DE RODE NIJLVARAAN, is vooral geënt op het Altai - Sjamanisme en het Mongools Sjamanisme. De Altai is gelegen in Zuid Siberië en is sinds begin 1900 onder Russisch bewind, ze hebben ook al onder bewind gestaan van China en Mongolië. Het oorspronkelijke volk in De Altai waren Turkse nomaden. Zij brachten het TENGRISME mee. Tengri is god en wordt bijgestaan door verschillende Deity's. 

TENGRISME
combineert animisme, klassiek sjamanisme, voorouderverering en een bijzondere vorm van totemisme. Het is voornamelijk gebouwd rond een hemelgod: Tengri.Tngri, Tengri of Tegri is de aanduiding voor de goden of opperste spirituele wezens in MONGOOLS SJAMANISME. Hoeveel van deze wezens er zijn, wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Volgens de oude Mongoolse overlevering is hun leider DJENGHIS KHAN ook een belichaming, zo niet de belichaming, van de allerhoogste Tengri. (Hij veroverde vele gebieden om de vele nomadische volkeren bij elkaar te brengen. Hij was spiritueel, en op sommige gebieden zeer ruimdenkend, maar we mogen niet vergeten dat hij wel tegelijk een koelbloedig moordenaar was in functie van de veroveringen)

Het hoogste doel van de volgelingen van het TENGRISME is om in harmonie te leven met "alles wat onder de hemel is", d.w.z. met hun omgeving. De mens staat midden tussen de werelden en ziet zijn bestaan veilig, tussen de "eeuwige blauwe lucht" (Mönkh khökh Tengeriin : in het Mongools), de "MOEDER AARDE" (Gazar Ejein in het Mongools,Yer Anain in het Turks) die hem steunt en voedt , en een heerser waarvan wordt gezegd dat hij de "Zoon van de hemel" is.

Met een evenwichtige manier van leven houden mensen hun wereld in balans. Hij straalt zijn persoonlijke kracht uit, zijn "WINDPAARD". De kosmos, de natuurgeesten en de voorouders zorgen ervoor dat het de mensen aan niets ontbreekt en beschermen hen.Wanneer de balans uit de hand wordt gegooid door een ramp of door tussenkomst van boze geesten, wordt deze hersteld door tussenkomst van een SJAMAAN.

Tegenwoordig wordt de figuur van de hemelgod Tengri vooral gevonden bij de Mongolen, waar ook het Lamaïsme belangrijk is, en bij enkele Turkse volken die nog dicht bij de natuur leven, zoals B. Khakass, Altayans of Yakuts, zijn bewaard gebleven. Maar ook onder volkeren die het Tengrisme allang hebben verworpen, bestaan ​​nog steeds elementen uit het oude geloof in de religieuze traditie.ALTAI SJAMANISME

Kenmerken van deze religie zijn vergelijkbaar met andere animistische religies van Siberië en Oost Azië. Er zijn parallellen met het sjamanisme in Korea en Japen. Als typisch animistische religie heeft het Altaïsche sjamanisme slechts een paar duidelijk gedefinieerde concepten van religieuze ethiek. Er zijn geen geschreven geboden die te allen tijde geldig zouden zijn voor alle gelovigen of zelfs voor alle mensen.Sommige algemene tendensen worden echter over het algemeen toegeschreven aan ethische praktijken in het Centraal-Aziatische denken:

  • Er wordt gepleit voor een levensstijl in harmonie met de natuur, geestelijke wezens en goden (Tengers) en de voorouders, die zich kan uiten in dankbaarheid en hulp.

  • De mythische wezens worden beschouwd als veel "volwassener" dan mensen, maar niet perfect in absolute zin, zoals in he monotheïsme. Goden maken fouten en zelfs zonden.Dit komt overeen met het feit dat er geen morele absolute waarden zijn in het Altaïsche sjamanisme.

  • Door voorouderverering kan een overleden persoon - of zelfs een dier - de status van een goddelijk wezen bereiken.Er zijn verschillende heilige voorouders en geestelijke wezens die van het ene volk tot het andere worden aanbeden.

MONGOLEN

Hun leider Gengis Khan, begon zijn toespraken altijd met de woorden: "Door de wens van de eeuwige blauwe lucht..."

Gengis Kahn stond open voor andere religies. Hij zocht regelmatig de rust van afgelegen boeddhistische kloosters in tijden van vrede om te mediteren en bij te komen van zijn strijd. Hij verenigde vele stammen van Centraal-Azië tot een machtige horde en creëerde een van de grootste rijken in de menselijke geschiedenis. Hij begon zijn toespraken altijd met de woorden: "Door de wens van de eeuwige blauwe luchten..."Het Tengrisme bloeide weer op in de Gouden Horde.

Nadat Kahn China had veroverd , groeide zijn interesse in de religies die inheems zijn in China.Hij imiteerde de Chinese leer van de ene hemel Tian Ming, die verwant is aan de leer van Tengri. Hij was enthousiast over het hoge opleidingsniveau van de Oeigoerse Boeddha-monniken en gaf een groep Oeigoerse monniken de opdracht om de leer van de Boeddha ook onder de Mongolen te verspreiden en stuurde ze naar Karakorum, waar ze een boeddhistisch klooster stichtten.Tot op heden is het boeddhisme er echter niet in geslaagd het Tengrisme in Mongolië te verdringen, het is er alleen in geïntegreerd. Deze verbinding is tegenwoordig bijvoorbeeld te zien waar een Boeddha standbeeld wordt op de heilige plaats op het altaar van de nomadentent geplaatst , samen met een afbeelding van Genghis Khan en de totem.

OORSPRONG en TELOORGANG

Volgens Drunvalo Melchisedek is het oorspronkelijke Sjamanisme in het Oosten ontstaan en van daaruit gereisd naar het Westen

Sjamanisme komt al voor tijdens de Shang dynasty ONGEVEER 1700 VC..

De Oirat Mongolen worden in de dertiende eeuw voor het eerst genoemd als een bosvolk dat door sjamanistische stamhoofden werd geregeerd. Veel sjamanistische mythen uit Mongolië gingen verloren in de zestiende eeuw, toen het Tibettaans boeddhisme werd ingevoerd. In Siberië kwam het al in de tiende eeuw onder druk te staan.

Tot de zeventiende eeuw hingen de Kalmukken het sjamanisme aan, waarna ze overgingen op de Gelugpa. Ook zijn er veel volken die zich officieel bekeerden, maar toch ook het sjamanisme bleven volgen (zoals de Negidalen en Dolganen).

De RUSSISCH ORTHODOXE KERK en vanaf 1917 de COMMUNISTEN vervolgden sjamanen, ]bijvoorbeeld bij de Oedegiërs, Evenken, Ketten en Evenen.

In de achttiende eeuw begonnen missionarissen van de Russisch-orthodoxe Kerk te evangeliseren. Nenetsen die zich niet wilden bekeren, vluchtten naar West-Siberië, waarbij naar verluidt hun goden werden verbrand en vernietigd, wat weer leidde tot haat en wrok onder de Nenetsen. In Siberië ontstonden ook onrusten door de gedwongen bekeringen tot het christendom, de extreem hoge belastingen en uitbuiting door handelaren. Met name in de negentiende eeuw kwamen de Nenetsen daar regelmatig in opstand. In de jaren 1870 werd een gedeelte van de Nenetsen gedwongen zich te hervestigen op Nova Zembla.

Het overheidsbeleid was om de jeugd te vervreemden van de taal en gebruiken van het volk, zo werden ze bijvoorbeeld al jong uit huis geplaatst, leidde tot opstanden. Zoals de Kazymopstand waarna het Chanitsche culturele en religieuze (sjamanisme) leven volledig onder controle van de staat werd gebracht en waar dit de groot-communistische gedachte niet ondersteunde volledig werd verboden.

In 1957 werd een decreet uitgevaardigd, waarbij de overheid het wettelijke recht kreeg op de kinderen van de nomadische volkeren vanaf het moment dat ze werden geboren tot het moment dat ze hun onderwijsperiode hadden voltooid.

Naast groepen die zich bekeerden of juist het oude geloof bleven aanhangen, ontstonden religieuze bewegingen zoals het BOERCHANISME (met elementen uit het sjamanisme en lamaïsme) als een symbool tegen de Russische kolonisatie. Deze religie gelooft dat de, van Dzjengis Kahn afstammende, mythische Oirat Kahn, terug zal komen als messias om de Alaj te bevrijden van de Russische overheersing en Christendom, en hen zou laten terugkeren naar de situatie van voor de Russische en Chinese overheersing;

Sinds 1991 is het beoefenen van religie, zoals Tibetaans boeddhisme en traditioneel sjamanisme, weer toegestaan in Altaj en Mongolië, na de val van de Russische overheersing.


ALTAI - EEN HELIGE PLEK OP AARDE : SHAMBALA.

In de Altai zijn er 3 grote bergketens die de Gouden bergen worden genoemd. Het Altai gebied wordt omringd door 4 landen: Siberië, Mongolië, China en Kazachstan.  Een van die bergketens heeft de hoogste berg van de Altai : Belukha, het valt onder het Unesco Wereld Erfgoed. 

Sommige archeologen en boeddhistische geleerden en filosofen geloven dat Belukha een heilige plaats is waar men de God van de wijsheid ontmoet in Shambala. Alleen de meest spiritueel hoogbegaafden mogen deze plaats betreden. Shambala wordt beschouwd als een mythische plek voor velen, maar een werkelijkheid voor anderen die geloven dat alleen verlichte zielen deze plek werkelijk kunnen vinden. De afgelegen en geïsoleerde Altai gebergten zijn altijd al gehuld geweest in het mysterie en mythes van de geest en de ziel. Bekend als de geboorteplaats van het Sjamanisme belichaamt de Altai niet alleen een fysiek goddelijk landschap, maar ook een spiritueel landschap. Deze heilige plaats zou de bron van alle welzijn op aarde zijn. Belukha is ook de bron waar de heilige Katun rivier ontspringt. Daar zijn meerdere heilige plaatsen ontstaan waar sjamanen hun respect tonen en offergaven brengen aan de spirit van deze plek.


BURKHANISME

Burkhanisme of Ak Jang (Altay: Ак јаҥ "het Witte Geloof") is een inheemse nieuwe religieuze beweging die bloeide onder de Altai-bevolking van de Russische Altai-republiek tussen 1904 en de jaren dertig van de vorige eeuw.

Oorspronkelijk duizendjarig, charismatisch en anti-sjamanistisch, verloor de Burkhanistische beweging geleidelijk de meeste van deze kwaliteiten - ze werd steeds routineuzer, geïnstitutionaliseerd (rond een hiërarchie van orale epische zangers) en paste zich aan aan de reeds bestaande Altaiaanse volksreligie. Het bestaat vandaag in verschillende opwekkingsvormen.

dat elementen combineert van oude pre-sjamanistische, sjamanistische, Tibetaans-boeddhistische en oosters-orthodoxe christelijke overtuigingen. Volgens een professor van de Tomsk State University, Liudmila Sherstova, ontstond het als reactie op de behoeften van een nieuw volk - de Altai-kizhi of Altaians die zich probeerden te onderscheiden van de naburige en verwante stammen en voor wie het Burkhanisme een religieuze vorm van hun etnische identiteit;

De Altaiaanse naam voor de religie is Ak Jang "het Witte Geloof". "Wit" verwijst naar de nadruk op de bovenwereld in de driewereldenkosmologie van Tengrism. Als alternatief kan de naam ook verwijzen naar Ak Jang's afwijzing van dierenoffers ten gunste van het offeren van paardenmelk of paardenmelkalcohol. Jang betekent autoriteit; vertrouwen; aangepast; wet of principe; en canon of ensembleregels. In meer informele omgevingen kan de term ook worden gebruikt als een "manier om dingen te doen" en wordt hij gebruikt in verwijzing naar religies en politieke systemen.

Het burkhanisme accepteert de "drie werelden" van de Mongoolse en Turkse traditie. (Dit zijn de boven-, midden- en onderwereld - met andere woorden hemel, aarde en de onderwereld.) Het verwerpt echter de aanbidding van traditionele godheden die met de onderwereld worden geassocieerd. Bovendien importeert het in de eredienst veel figuren uit Altaiaanse mondelinge epische overlevering, die niet werden aanbeden in het "sjamanistische" deel van de Altaiaanse religie.
Bron: Wikipedia en Sarangerel

IMPRESSIES

MIJN PERSOONLIJKE PAD

Door schade en schande wordt men wijs....

 

dit geldt voor ons allemaal. We vallen en we staan weer op.

Ik had niet de gemakkelijkste jeugd. En de thema's die mijn verdriet kleurden tijdens mijn jeugd kwamen telkens maar weer terug tijdens mijn volwassen leven. Sessies bij psychologen hielpen niet. Twee maal heb ik een burn out gehad, en ook zware paniekaanvallen. Daarbovenop werd ik fysiek nog eens op de proef gesteld door fibromyalgie. 

Af en toe ging het wel eens beter totdat een negatieve periode weer de overhand kreeg. Er kwam een ommekeer met mijn zoektocht naar healing.

 

Eerst met babystapjes. Dankzij Louise Hay, de kwantumtheorie, en later ook Thich Nhat Hahn (mindfulness) kwam ik stilletjes aan, terug aan het roer van mijn leven. Het besef dat gedachten onze wereld creeëren nam plaats in mijn hoofd.

Ik begon terug graag te leven, kreeg er weer vat op.. maar vooral sinds ik aan mijn zielenpad ben beginnen 'deelnemen'.

Deelnemen en verbinden, dat gaat nog een stap verder in 'bewustzijn' voor mijn gevoel. En 'bewustzijn' of 'awareness' daar gaat het om in het leven. Als deelnemer 'ben' je je pad. Je bent één met alles.

Als je bewustzijn alles kan omvatten kan het bovendien ook een nieuwe 'lifetrack' creeëren.

Dit is wat ik in het Sjamanisme heb mogen ontdekken. Het is in de maatschappij / matrix een 'groots' idee dat we creeëren vanuit de materiële wereld (egowereld) Maar het bescheiden idee dat we creeëren via de 'droomwereld' , door één te zijn met de wereld van Spirit. Dit inspireert me in mijn hart en ziel. De spiritwereld heeft me gevonden, en ik beleef haar.

Ondertussen heb ik meer dan 500 mensen mogen helpen op hun zielenpad en ik vind mijn werk nog steeds het meest vervullende en dankbare dat ik mag doen in mijn leven!

 

Leef je leven graag! Maar daar moet je wel iets voor doen. Ga zoeken wat bij je past. Draag zorg voor jezelf. En vooral: hou van jezelf!

 


Opleidingen - cursussen 

Kosmosofie : 4 jaar - Hans Verstraelen

Reiki 1

Soulkey Therapeut - HYPNO ACADEMY

Reiki 2

Cranio Sacraaltherapeut

Mindfulnesscoach

Basis Siberisch sjamanisme - AHAMKARA

De Reis van de Sjamaan - KARIEN PIETERSE 

Sjamanistische extractie - KARIEN PIETERSE 

Soul Retrieval - KARIEN PETIERSE 

Siberisch sjamanistisch healer - PETRA GIESBERGEN

Siberisch sjamanistisch healer - AHAMKARA
Voorouderlijke kracht en ballast - KARIEN PIETERSE
Dood en Sterven - KARIEN PIETERSE


Workshops

Vind je zielenpad - ANAM CARA
Louise Hay : Heal your life weekend

Soul Rebirthing - leven en dood ritueel - Laurentia healingen)

Vortex energie en Arcturianen - Laurentia healingen

Wichelroede lopen en bomen energieën - Laurentia healingen

ONTSTAAN VAN DE RODE NIJLVARAAN

Anouck, Johnny en ik zelf hadden een sjamanistisch groeigroepje opgericht. Onze totemdieren waren een Rode wouw, een Varaan en een Nijlpaard. In een lollig moment kwam Johnny op het idee om deze 3 dieren te verbinden en zo ontstond de naam van ons : De Rode Nijlvaraan. Wat wij ook heel symbolisch vinden. We zien Egypte als een esotherisch of spiritueel centrum van deze wereld. We hopen dan ook hiermee aan te tonen dat we open staan voor zowel de wijsheden van het Oosten als het Westen en deze te mogen integreren in het midden. Letterlijk als figuurlijk.